ENGDE

Tanszakok

Zeneiskolánkban a hangszerek széles választéka várja a növendékeket. A megfelelő hangszer kiválasztása – amely évekre meghatározza a személyiség szellemi és lelki fejlődését – nem könnyű feladat sem a szülő, sem a gyermek számára. E döntés meghozatalához nyújtanak hatékony segítséget tapasztalt művésztanáraink. Felvétel – Oktatás


A zongorát sokan részesítik előnyben a hangszerválasztáskor, hiszen ezen a hangszeren akár egy egész zenekart meg lehet szólaltatni.

A zongoratanulás előfeltétele a saját hangszer. Bár praktikus okokból egyre többen döntenének az elektromos hangszer mellett, javasoljuk és kérjük a pianínót – adott esetben zongorát – előnyben részesíteni a hangszervásárláskor. A mechanikus hangszerek olyan igényességre és minőségi munkára nevelik a növendékeket, amely az elektromos hangszernél lehetetlen, továbbá a zongorák, pianinók – az elektromos zongorával ellentétben – megőrzik értéküket, és a későbbiekben árukat megtartva eladhatók. Tanáraink szívesen adnak tanácsot és segítenek a megfelelő hangszert kiválasztani.

A tanszak növendékeinek – pontosan a hangszerek miatt – elsősorban a zeneiskola kamaratermeiben tudunk fellépési lehetőséget biztosítani. A zeneiskola minőségi zongorákkal rendelkezik, amelyek karbantartását kiváló szakemberek végzik. A tanszak növendékei rendszeresen részt vesznek külső helyszíneken megyei, regionális és országos versenyeken, amelyeket komoly felkészítő munka előz meg. A verseny eredményekről a Tanév eseményei – Eredmények, valamint az Archívumban olvashatnak.

Az együttes muzsikálást a zongorázó növendékek is megtapasztalhatják a négykezes – és az egyre színesebb – kamarazenei formációkban barátokkal, testvérekkel, szülőkkel, tanárokkal.

A Zeneiskolában van lehetőség a billentyűs tanszakon belül a csembalóval és az orgonával, valamint ezeknek a hangszereknek a speciális irodalmával is megismerkedni.

A fafúvós tanszakon a hangszerek széles választéka várja a növendékeket. A legkisebbek többnyire furulyával kezdik meg fúvós tanulmányaikat, majd tanáraik javaslatára váltanak a többi hangszer valamelyikére. A diákokat jól felszerelt hangszerpark várja. A furulyán kívül – amit a szülők megvesznek gyermekeiknek – lehetőség van a zeneiskola hangszereinek kölcsönzésére a tanulmányok ideje alatt. Hangszervásárlás esetén, tapasztalt tanáraink nyújtanak segítséget. A fúvós hangszerekkel – a szolfézs tanulmányok befejezése után, vagy azzal párhuzamosan – lehetőség nyílik a fúvószenekarba bekerülni, vagy egyéb kamarazenei formációkban ismerkedni az együtt muzsikálás örömével. A tanszak növendékei rendszeresen lépnek fel az iskola falain túl is Budaörs Város óvodáiban, iskoláiban, templomaiban.

Az elmúlt években is többen megmérettették magukat Országos Versenyeken. Az eredményekről a Tanév Eseményeiben, valamint az Archívumban olvashatnak.

A gitár az egyik legnépszerűbb hangszer, ami nem csoda, hiszen mint akkordikus hangszer egyedül (kíséret nélkül is) teljes zenei élményt nyújt, valamint a gyakorlás a hangszer hangerejéből adódóan nem zavarja sem a család, sem a szomszédok nyugalmát. Kisebb méretű gitár kölcsönzésére a legfiatalabb tanulóknak van lehetőségük, bár ezt a hangszert többnyire minden korosztálynak megvásárolják a szülők. A növendékek közül az elmúlt években többen választották a klasszikus-, vagy jazz szakiskolai felvételit. A tanszak legutóbbi dicsősége Cseh Péter – az iskola volt növendékének – Junior Príma díja (2019).

A szolfézs tanulmányok befejezése után – vagy párhuzamosan – van lehetőség a gitár-együttesbe bekerülni. A gitár tanszak növendékei gyakran lépnek fel házon kívüli rendezvényeken is, mint pl. könyvtárakban, óvodákban. A tanszak növendékei rendszeresen részt vesznek versenyeken, kurzusokon, valamint a minden évben megrendezésre kerülő Ménfőcsanaki Gitárfesztiválon.

A rézfúvós hangszerek fő vonzereje abban rejlik, hogy megfelelő előmenetel esetén és a szolfézs tanulmányok befejezése után lehetőség van bekerülni az iskola fúvószenekarába. A kisebbek tanulmányaikat többnyire furulyán kezdik és amint fizikailag megértek a rézfúvós hangszerre, széles választék áll rendelkezésükre. A zeneiskola nagyon jó minőségű rézfúvós hangszerparkkal rendelkezik, mely hangszerek kölcsönözhetők a tanulmányok ideje alatt. Igény esetén van lehetőség a zeneiskolában gyakorolni – akár a szombati napokon is. A tanszak növendékeinek van lehetőségük az iskola falain túl is megmutatni tudásukat pl. templomi hangversenyeken, a város óvodáiban, iskoláiban.

A fúvószenekar létszáma az utóbbi években jelentősen megnövekedett. Szász József, a zenekar vezetője sokszínű repertoárt tanít az együttesnek a régi mesterek műveitől kezdve egészen a filmzenéig, népszerű átiratokig. Az együttes zenélés öröme az iskola befejezése után is sokáig elkísérheti a tanulókat, mivel a zenekar nagyobb növendékeinek van lehetőségük csatlakozni a Budaörsi Városi Fúvószenekar munkájához.

Tanárok

A legkisebbeket ezen a tanszakon vezetjük be a zene világába. Az első évet (iskolai első osztály) többnyire a szolfézs előképzőben töltik. Itt van lehetőség megismerkedni a zenei alapokkal, a társakkal, az iskolával. Szolfézs oktatás folyik Budaörs három iskolájában (Mindszenty, Bleyer, 1-es számú ált. iskola) – ezzel is segítve a szülőket gyermekeik napirendjének összeállításában – valamint a Rózsa utcai épületben. Amennyiben még nem választottak hangszert – a Nyílt Napokon, Hangszerbemutató előadásokon, zeneiskolai-látogatáson van rá lehetőség. Felvétel – Oktatás

A tanszak tanárai magasabb zenei tanulmányokra, felvételi vizsgákra is felkészítik a növendékeket úgy csoportosan, mint egyénileg. 2018-ban elindítottuk a „B”-s szolfézsoktatást is, így a szolfézs alapvizsga után az érdeklődő növendékeknek van lehetőségük a szolfézs tantárgy továbbtanulására. A szolfézs tanulmányok után választható tantárgyak: Visszajelentkezési lap. Tanáraink rugalmasan állnak az egyéni tanmenet iránti kérelmekhez.

Oktatásunkban kiemelt figyelmet fordítunk az aktív éneklésre való nevelésre. Már a legkisebbek is fellépnek az iskolai rendezvényeken – Adventi hangverseny, Tanévzáró hangverseny, valamint versenyeken – „Ne felejts” Népdaléneklési verseny.

Erre a tanszakra jelentkező diákok megismerkedhetnek az ütős hangszerek minden fajtájával, a dobokon át a különböző dallamhangszerekig. A zeneiskola udvari épületében jól felszerelt, hangszigetelt ütőtermekben zajlik az oktatás. Az otthoni gyakorlásra a szaktanárok adnak útmutatást, tanácsot, mit érdemes megvásárolni, mit nem, valamint – igény esetén – van lehetőség az iskolában is gyakorolni. Az ütőhangszerek – a hangszertanuláson túl – logisztikára, fegyelemre/figyelemre, közösségi munkára nevelik a tanulókat. A közös játék örömére itt is van lehetőség kamarazenei formációkban, együttesben tanulótársakkal, tanárokkal egyaránt. A tanszak növendékeinek a hangszerszállítási nehézségek ellenére biztosítjuk a fellépési lehetőségeket úgy az iskola falain belül, mint külső helyszíneken. 2018 nyarán Mile Péter tanár úr kezdeményezésére elindítottuk a tanév végi udvari hangversenyt is, amely igazi közösségformáló tradícióvá nőtte ki magát.

A vonóshangszerek egyaránt kínálják a szólójáték és az együtt zenélés örömét. A hangszerrel való kapcsolat igazán bensőséges, hiszen a hangképzés közvetlenül a húrok megszólaltatásával történik.

Az iskola hangszerállományából van lehetőség – különösen a kisebb méretű – vonós hangszereket kölcsönözni a tanulmányok idejére. Később – amikor már nem nőnek a gyerekek – érdemes saját hangszert vásárolni. A hangszervásárlásban, tapasztalt tanáraink szívesen nyújtanak segítséget.

A szolfézs tanulmányok befejezésével – vagy akár párhuzamosan – van lehetőség az iskola vonószenekarába bekerülni, valamint különböző kamarazenei formációkban ismerkedni az együttes zenélés örömével. Az együttes-zenélés – a szakmai szépségen és hasznosságon túl – a közösségépítést is szolgálja. Olyan barátságok köttetnek itt a zeneiskola falain belül, amelyek akár egy életen át elkísérik a növendékeket.

A tanszak növendékei gyakran lépnek fel az iskola falain kívül is különböző városi rendezvényeken, felkéréseken, versenyeken. A tanév eseményei – Eredmények, Archívum. Ezek a fellépések segítik a színpadi gyakorlat kialakulását és olyan sikerélményt nyújtanak, amelyek az önbizalmat növelik és a további előmenetelre inspirálóan hatnak.