ENGDE

A Zeneiskola története

Kecskésné Papp Ágnes írása – 2019

A kezdetek 1986-ra mennek vissza, amikor Budaörsön már működött Zeneiskola, de csak háromfős tantestülettel a százhalombattai Zeneiskola kihelyezett tagintézményeként, amely az 1. Számú Általános Iskola régi, Esze Tamás utcai épületében nyert elhelyezést.

Budaörs város Közoktatási és Közművelődési Bizottsága, valamint Képviselőtestülete 1992 elején döntött az iskola önállósulásáról. A koordinálási teendőket ekkor Kiss Zoltán trombitatanárra bízták, és pályázatot hirdettek az igazgatói állásra. A pályázat nyertesét, Fancsali Mária magánénekest 1992 szeptemberében nevezték ki öt évre a Zeneiskola igazgatójává. A város Önkormányzata az 1. Számú Általános Iskola Rózsa utcai épületében bocsátott a Zeneiskola rendelkezésére helyiséget. A kielégítő tárgyi feltételeket azonban csak fokozatosan sikerült biztosítani. A pénzügyi átvétel 1993. január 1-ével történt, a Zeneiskola alapító okirata pedig 1993. március 1-i dátummal született meg. A legfontosabb adatokat, eseményeket és tudnivalókat 1992-től 2018-ig évkönyv formájában hozta nyilvánosságra az iskola vezetése.

Az alapításkor a tanulólétszám máris 200 fő volt, s a következő évben beiratkozó 273 tanulóval szintén jócskán túllépte a tervezett felső határt. 1995-ben már több mint 300 gyermek iratkozott be az intézménybe. A Zeneiskola 1996 végén költözhetett be a Rózsa utcai iskola – az 1. Számú Általános Iskola felső tagozata székhelyének – II. emeleti keleti szárnyába. A szolfézs- mellett hegedű-, zongora-, furulya-, fuvola-, klarinét-, rézfúvós- és magánének oktatás folyt; a kínálat 1994-ben a cselló- és ütő-, 1996-ban a gitártanszak megnyitásával színesedett.

Budaörs Város Önkormányzata 1997 nyarán Losonczy Katalint nevezte ki a Zeneiskola igazgatójává. dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin 25 éven keresztül, 2018-as nyugdíjba vonulásáig vezette az iskolát, amelynek jelenlegi igazgatója 2018. január 29-e óta Soltész Anikó.

A Zeneiskola mellett az alapítás óta tevékenykedik háromtagú kuratóriummal egy Alapítvány, amely mindenkor elsődlegesen a tanulók hangszerrel történő ellátásának terheit viselte. 2001-ben minősítették közhasznú alapítvánnyá. Sikeresen elnyert pályázatai révén a budaörsi Önkormányzat rendszeres támogatását élvezte és élvezi. vibrafon: 1998, Steinway-zongorák: 1999, 2008. marimba: 2011, fagott 2018.

Az 1990-es évek vége a fokozatos, lassú építkezéssel telt, amely az ezredforduló után éreztette igazán hatását. 1999-től új hangszerek – oboa, fagott és szaxofon – tanítása kezdődött, továbbá újraindult (bár rövid életűnek bizonyult) a magánének és kamaraének oktatása, 2002-től pedig kibővült a mélyrézfúvós tanszak. 2003-ra a diákok létszáma kitöltötte az akkori felvehető maximális keretet (300 fő). Velük immár közel harminc tanár foglalkozott; jóformán kétszer annyi, mint az alapításkor. A 2000/2001-es tanévben átmeneti kezdeményezés történt a táncművészeti tagozat létrehozására.

A Zeneiskola 2005. szeptember 1-én vette föl Leopold Mozart nevét. A névfelvételt az év őszén több napos hangversenysorozattal ünnepelték. Akkor készült el az iskola ma is használt, jól ismert logója. A Leopold Mozart Zeneiskola 2014. november 14-én rendezte meg első ízben névadója születésnapján a róla elnevezett szakmai napot, és ezt a hagyományt azóta is őrzi. 2017-ben jeles évfordulóhoz érkezett az iskola; fennállásának 25 éves jubileuma alkalmával ismét városszerte több helyszínen rendezett koncertsorozat keretében mutatkoztak be a budaörsi zenetanárok és növendékeik.

A Zeneiskola 1995-ben alapított fúvószenekara 1997-ben Balogh László karnagy vezetésével szerveződött újjá. A ma is működő társulás számos régi zeneiskolást tudhat soraiban. 2004 óta Budaörsi Fúvós Egylet néven működik, és fellépéseivel aktívan részt vesz Budaörs sváb és magyar hagyományainak ápolásában. Utánpótlását az ún. „kis” fúvószenekar neveli ki a Zeneiskola kebelén belül.

1999 szeptemberében kezdte meg a munkát a Zeneiskola kamarakórusával Berkesi Boglárka. 2006-ban Óhidiné Pál Judit vette át a leánykar vezetését; 2007-től társkarnagyként csatlakozott hozzá Madarászné Losonczy Katalin.

A 2000-es évtized első felére esett további, részben még ma is fennálló hangszeres együttesek megalapítása. 2002 folyamán érett meg az iskola akkori hegedűtanára, Szűcs Ilona lelkes kezdeményezése: kamarazenekar alakult a vonós tanszakok növendékeiből. A vonószenekar az azóta eltelt hosszú évek alatt számtalanszor színvonalasan képviselte a Zeneiskolát. Szintén 2002-ben alakult meg Soproni Ildikó vezetésével a furulyaegyüttes. Alkalmanként a szaxofon-vagy a klarinétegyüttes vegyített érdekes színfoltot az ifjúság oktatásába és nyilvános fellépéseibe. Ígéretes kezdeményezésnek indult a Pengetőshetes nevet viselő gitáregyüttes 2003-ban Csongár Gergely irányításával. A kamaracsoport a következő évben még CD-felvételt is készített. Hosszabb szünet után 2013 óta működik újra kisebb gitáregyüttes az iskolában Sági Zsolt vezetésével.

2004 tavaszán a Rózsa utcai iskola telkén felavatták az önálló ütőtermet, mely Rudas Tamás nevét viseli, tisztelgésül a tanszak egyik alapítója, a Magyar Állami Operaház ütőhangszerművésze előtt. A kedvező feltételeket kihasználva, néhány évvel korábbi kezdemények után végül ugyanekkor szerveződött meg az iskola ütőegyüttese Varasdy Dávid keze alatt. 2005 őszétől számítjuk a fuvolaegyüttes megalakítását, amelyben 12 éves fennállása alatt majdnem 40 fiatal muzsikált Fülep Márk irányításával, és amely számos külső fellépésével öregbítette az iskola hírnevét.

A Zeneiskola első ízben 1995-ben rendezett nyári zenei tábort növendékei számára. Később a rendszeres tavaszi táborozáskínált elmélyült felkészülésre és önfeledt muzsikálásra ösztönző alkalmat a kisebb-nagyobb együttesek számára. A helyszínek Zsámbék (1995–1996), Mátraháza (2001), Mezőkövesd / Zsóry-fürdő (2002–2005), Kecskemét (2006) és Zánka / Gyermektábor (2007–2018) voltak.

Az 1. Számú Általános Iskola Hársfa utcai új épületének elkészülése után 2010 januárjában a Zeneiskola birtokba vehette a Rózsa utcai épület két felső szintjét. 2011 óta az intézményben mindig betelik a 365-ös létszámkeret, és a tanári kar létszáma megközelíti a negyvenet.

2013-ban fenntartó-váltás következett be: Budaörs Város Önkormányzatától a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ vette át az iskolát. A működtető továbbra is az Önkormányzat maradt, majd 2017 januárjában az újjászerveződött Klebelsberg Központ vette át a működtetői feladatokat is.

Budaörs több általános iskolájában (1. Számú Általános Iskola, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, MindszentyJózsef Róm. Kat. Német Nemzetiségi Általános Iskola) az 1990-es évek óta folyik kihelyezett állami zeneiskolai oktatás. Ez korábban még a zongora vagy a rézfúvós hangszerek tanításátis magában foglalta; megszakítás nélkül kiterjedt azonban az évente induló előképzős és felsőbb osztályos szolfézs csoportokra.

A Zeneiskola időről időre törekedett kölcsönös partneri kapcsolatok kiépítésére külföldi művészetoktatási intézményekkel: 1995-ben a németországi Augsburggal (Maria Stern Gimnázium), 2000-ben a hollandiai Hágával (Ifjúsági Zenekar), 2008-ban az ausztriai Seekirchennel (Musikum Salzburg), 2013-ban az olaszországi Castelfranco Venetóvalrendeztek közös szakmai programokat.

A millennium évében a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárral karöltve a Budaörsi Zeneiskola volt a kezdeményezője a Szent Márton napján (november 11.) tartandó latin nyelvű vesperásnak, amely azóta is minden évben megszólal a katolikus templom falai között a város és temploma középkori védőszentje tiszteletére.

Papp Ágnes