ENGDE

JELENTKEZÉS ÚJ NÖVENDÉKEK SZÁMÁRA

A 2021-2022-es tanévben is szeretettel várjuk az új növendékek jelentkezését.

Kérjük az alábbi linken keresztül adják le jelentkezésüket. 


JELENTKEZEM


A hangszer választáshoz ajánljuk a Tanszakaink megismerését. 

A felvételi meghallgatások előfeltétele a fenti jelentkezési lap kitöltése.

Ízelítőként tekintsék meg növendékeink és tanáraink előadásában a "Zene az kell" c. darabot.


Beiratkozás

Az újonnan felvett növendékek kiértesítése 2021. szeptemberében történik meg emailben.

Kérjük régi és új növendékeinket, hogy a tanév elején beiratkozási kötelezettségüknek tegyenek eleget. 

A beiratkozás  – régi és új növendékeinknek – 2021. szeptember 3-án, 6-án és 7-én lesz 14-től 18 óráig.

Helyszín: Rózsa u. 17. (II. emelet 14. terem)


A beiratkozás rendje:

 • Adategyeztetés
 • Csoportos órák felvétele a kiküldött beosztás szerint – kivétel új növendékek
 • A Házirend és az Adatvédelmi szabályzat elfogadása (helyszínen aláírandó)
 • Egyéb nyilatkozatok kitöltése (helyszínen kitöltendő és aláírandó)
 • Hangszerhasználati adomány befizetése (a Térítési- és Tandíjra vonatkozó tudnivalókat a későbbiekben küldjük meg.)
 • Hangszeres órák beosztása a főtárgy-tanárokkal egyeztetett módon.
 • Tájékoztató füzet és gyakorlási napló átvétele (400 ft)
 • Kérjük, hogy a térítési-, és tandíjra vonatkozó kedvezményre/mentességre vonatkozó kérelmüket, és a jogosultságot alátámasztó hivatalos  dokumentumokat hozzák magukkal már a beiratkozásra. (Díjkedvezmény , Díjmentesség)

Szeretettel várjuk Önöket iskolánkban!


Felvételi meghallgatás új növendékek részére

A felvételi meghallgatások időpontja:

Figyelem: új időpont!

2021. augusztus 27 (péntek) és 30 (hétfő) 14:00-18:00 

FONTOS: a felvételi meghallgatás előfeltétele, az on-line jelentkezési lap (fent) kitöltése az új növendékek részére! (iskolánkban szolfézs előképzős tanulmányt folytató növendék részére a fenti adatlap kitöltése nem vonatkozik) 

A fentiekben meghirdetett időpontban felvételi meghallgatást tartunk minden hangszerre, valamint a szolfézs előképzőre. A szolfézsra minden növendék autómatikusan felvételt nyer. Aki nem tudott még hangszert választani, tanárainktól kaphat segítséget és útmutatást.

A gyermekektől egy szabadon választott népdalt fogunk meghallgatni. 

Tanáraink a jelentkező gyermek hallását, ritmuskészségét és a választott hangszerhez kapcsolódó adottságait vizsgálják és értékelik. A pontszámok alapján az eredményről emailben kapnak értesítést. A zeneiskolával szeptemberben – a beiratkozást követően – kerül tanulói jogviszonyba a gyermek. A helyhiány miatt be nem került gyermekeket hangszeres várólistára vesszük, és felszabaduló hely esetén azonnal értesítjük.


Oktatás

A zenei írás-olvasás elsajátításának és a zenei készségek fejlesztésének kezdeti színtere a zenei előképző foglalkozás, melyet az általános iskola 1-2. osztályába járó diákok 1 évig tanulnak. E tantárgy oktatása csoportos óra keretében történik hetente 2 x 45 percben. Elvégzése után kezdhetik meg a diákok hangszeres tanulmányaikat.

A hangszeres oktatás minden esetben egyéni foglalkozást jelent, mely hetente 2 x 30 perces óra keretében történik. A hangszeres főtárgy 2 foglalkozását egészíti ki a kötelező tárgy 2 foglalkozása, mely az első 4 évfolyamon a szolfézs tantárgyat jelenti. Az összesen heti 4 foglalkozáson a részvétel kötelező. A 4. évfolyam végén a tanulók szolfézs tárgyból alapvizsgát tehetnek, melynek sikeres teljesítése után az 5. évfolyamtól kezdődően lehetőségük van választani, hogy kötelezően választható tárgyként szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kamarazene, kórus vagy zenekari foglalkozásokon vegyenek részt. A hangszeres alapfokú tanulmányokat a 6. évfolyam végén szintén alapvizsga zárja, melynek sikeres teljesítői a továbbképző évfolyamokon tanulhatnak tovább. A hangszeres alapvizsga letételének feltétele az érvényes szolfézs alapvizsga. A zeneiskolai tanulmányokat az utolsó, IV. továbbképző évfolyam befejezése után záróvizsgával lehet megerősíteni. Bizonyos felsőfokú képzéseknél a zenei alapképzettség, főképpen pedig a középszintű záróvizsga felvételi pontokat jelenthet.Magasabb szintű hangszertudás elérésekor a kamarazenélés és az együttesekbe történő bekapcsolódás sokkal szélesebbre tárja a hangszeres zenélésben szerezhető tapasztalatok, élmények skáláját.


Nyílt Napok

Iskolánk művészeti képzéseire az általános- és középiskolai korosztályból várjuk a jelentkezőket. A hangszertanulás sajátosságaiból fakadóan érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni a tanulást. A választás megkönnyítése érdekében minden évben nyílt napokat tartunk.

Nyílt Napok: 2021. május 10-11. – hétfő-kedd, 14-18 óráig - ELMARAD!

Ezeken a napokon a tanítási órák a termek befogadóképességét figyelembe véve szabadon látogathatók. Ennek segítségével megismerhetik szaktanárainkat, képet alkothatnak az órák menetéről és hangulatáról. A hangszerek tanári felügyelettel és hozzájárulással ki is próbálhatók.

A látogatásra kijelölt tantermek listáját tanáraink nevének feltüntetésével a hirdetőtábláinkon és a honlapunkon – Aktuális – tekinthetik meg.

A nyílt napokat a zeneiskolai felvételi meghallgatás követi.


A szolfézs vagy hangszeres alapvizsgára, valamint a záróvizsgára az írásbeli jelentkezés a félévi Szülői értekezletet követően februárban történik. Kérvények

A vizsgaszabályzatok megtekinthetők (Feltöltés alatt)

Alapvizsga szabályzat (Feltöltés alatt)

Záróvizsga szabályzat (Feltöltés alatt)


Visszajelentkezés a következő tanévre a zeneiskolával jogviszonyban álló diákjaink számára

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a következő tanévre a növendékek visszajelentkezését az emailben megküldött linken keresztül tegyék meg a megadott határidőre! Köszönjük!

Kötelezően választható tantárgyak felvétele

A szolfézs alapvizsgát sikeresen letett diákok - a szaktanárokkal való konzultáció után - a következő tantárgyak közül választhatnak:

 • vonószenekar
 • kamarazene
 • szolfézs
 • fúvószenekar
 • kórusok
 • zeneirodalom
 • zeneelmélet
 • magánének*
 • második hangszer**

A csoportbeosztásokat a tanév végén elkészítjük és közzétesszük, ezzel is megkönnyítve az egyéb különórák beosztását ősszel.

*: felvételi meghallgatással egybekötve

**: megfelelő előmenetellel egyéni esetekben engedélyezett


Térítési díjak és tandíjak – 2021-22

Érdi Tankerület számlaszáma: 10032000-00336664-00000000