ENGDE

Kórusok

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” Kodály Zoltán

A zeneiskola egyik kiemelt feladatának tekinti az aktív éneklés megszerettetését, az éneklésre való nevelést. Már a legkisebbeknek is adunk lehetőséget – a szolfézs oktatás keretein belül – kiskórusokba alakulva fellépéseikkel gazdagítani a zeneiskola programjait, a szülők és látogatók nagy örömére.

Kiskórus – vezető: Berkesi Boglárka

Berkesi Boglárka a „Mindszentys” szolfézscsoportjaiból alakított 2018-ban egy minőségű hangzású kiskórust. A szereplésekre (Jótékonysági hangverseny – Mindszenty, Adventi hangverseny, Tanévzáró hangverseny) a szolfézsórák keretében, valamint külön próbákkal készíti fel a gyerekeket.

Leánykar – vezető: Óhidiné Pál Judit

A Leánykar szinte egyidős a zeneiskolával, a 2018-2019-es tanévtől kezdve Óhidiné Pál Judit vezeti. A próbák szerdai napokon másfél órában zajlanak (16:30-18:00). A kórushoz olyan tiszta hangú növendékeket várunk, akik letették a szolfézs alapvizsgát és szívesen énekelnek közösségben. A kórus repertoárja egyre bővül a tanulók által kedvelt darabokkal.

„Vesperas” – fiúkórus – vezető: Kecskésné Papp Ágnes

„A millennium évében a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárral karöltve a Budaörsi Zeneiskola volt a kezdeményezője a Szent Márton napján (november 11.) tartandó latin nyelvű vesperásnak, amely azóta is minden évben megszólal a katolikus templom falai között a város és temploma középkori védőszentje tiszteletére.” Papp Ágnes

A fiúkórussal Kecskésné Papp Ágnes foglalkozik heti egy alkalommal. A korábbi években a Vesperas megszólaltatására összegyűlt kórus mára már egyéb repertoárt is felvett műsorába, igy pl. az Adventi hangversenyen Betlehemes énekekkel gazdagítják a műsort. A fiúkórus tagjainak lehetőséget adunk közösségként egy csoportban tanulni a szolfézs tantárgyat, melyet szintén Papp Ágnes tanít nekik.

Tanárok

  • Berkesi Boglárka
  • Kecskésné Papp Ágnes