Tel: +36 (23) 799-181
Email: titkarsag@leopoldmozart.hu
Tandíj és térítési díj befizetésZongora tanszakra felvett növendékek névsoraPótbeiratkozás szolfézsbólBeiratkozás, órabeosztás és elmélet órarendZongora tanszakra felvett növendékek névsoraPótbeiratkozás szolfézsból

Tandíj és térítési díj befizetés

IDŐPONT: 2018. szeptember 24-25-26. 14-18 óráig, II. emelet 6. (Könyvtár) Pótbeiratkozás: október 12. 14-18 óráig

Tovább...

Zongora tanszakra felvett növendékek névsora

Tovább...

Pótbeiratkozás szolfézsból

Szeptember 14-én pénteken 2-től 5-ig

Beiratkozás, órabeosztás és elmélet órarend

Tovább...

Zongora tanszakra felvett növendékek névsora

Tovább...

Pótbeiratkozás szolfézsból

Szeptember 14-én pénteken 2-től 5-ig

Oktatás

kottairo gyerek

A zenei írás-olvasás elsajátításának és a zenei készségek fejlesztésének kezdeti színtere a zenei előképző foglalkozás, melyet az általános iskola 1-2. osztályába járó diákok 1 évig tanulnak. E tantárgy oktatása csoportos óra keretében történik hetente 2 x 45 percben. Elvégzése után kezdhetik meg a diákok hangszeres tanulmányaikat.

A hangszeres oktatás minden esetben egyéni foglalkozást jelent, mely hetente 2 x 30 perces óra keretében történik. A hangszeres főtárgy 2 foglalkozását egészíti ki a kötelező tárgy 2 foglalkozása,  mely az első 4 évfolyamon a szolfézs tantárgyat jelenti. Az összesen heti 4 foglalkozáson a részvétel kötelező. A 4. évfolyam végén a tanulók szolfézs tárgyból alapvizsgát tehetnek, melynek sikeres teljesítése után az 5. évfolyamtól kezdődően lehetőségük van választani, hogy kötelezően választható  tárgyként szolfézs, zeneirodalom, kamarazene, kórus vagy zenekari foglalkozásokon vegyenek részt. A hangszeres alapfokú tanulmányokat a 6. évfolyam végén szintén alapvizsga zárja, melynek sikeres teljesítői a továbbképző évfolyamokon tanulhatnak tovább. A hangszeres alapvizsga letételének feltétele az érvényes szolfézs alapvizsga. A zeneiskolai tanulmányokat az utolsó, IV. továbbképző évfolyam befejezése után záróvizsgával lehet megerősíteni. Bizonyos felsőfokú képzéseknél a zenei alapképzettség, főképpen pedig a középszintű záróvizsga felvételi pontokat jelent.Magasabb szintű hangszertudás elérésekor a kamarazenélés és az együttesekbe történő bekapcsolódás sokkal szélesebbre tárja a hangszeres zenélésben szerezhető tapasztalatok, élmények skáláját!

Az alap- és záróvizsga szabályzatok eléréséhez kérjük, kattintson az alábbi címekre!

regisztralt_tehetsegpontAlapvizsga szabályzat

Záróvizsga szabályzat