Tel: +36 (23) 799-181
Email: titkarsag@leopoldmozart.hu
PótbefizetésMűvésztanári hangverseny

Pótbefizetés

2020. február 17. hétfő 14-18 óráig, Könyvtár (II/6.)

Művésztanári hangverseny

2020. február 20. csütörtök 18 óra, Kamaraterem, Vissi Barnabás zongoraestje

Tovább...

Tanáraink

 

Tanári kar:

Soltész Anikó – igazgató, zongora, csembaló

Soltész Anikó_100x143

A Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és a müncheni Zeneművészeti Egyetemen szereztem zongora, valamint csembaló és kamarazene diplomát. Tanítottam itthon és külföldön, alap-, közép- és felsőfokú intézményekben egyaránt. Rendszeresen léptem fel külföldi és hazai pódiumokon, 2015-től mesterkurzusok, továbbképzések előadója vagyok. Növendékeimet a konkrét feladatokon túl – a barokkban oly természetes – kreativitásra,  az egyéni kifejezőeszközök szabadságára, és a spontán előadásmódra szeretném nevelni.

____________________________________________________________________________________________

Amano Seri – zongora

Amano SeriZongoraművész diplomámat 2013-ban, a tanári mesterfokozatot 2014-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szereztem meg. A zeneiskolában 2013-ban kezdtem a tanítást, nagy lelkesedéssel és növendékeim iránti szeretettel. Tanárként számítok tapasztaltabb kollégáim segítségére, hogy a méltán nemzetközi hírű magyar zenepedagógus társadalom méltó tagja legyek.

 

_______________________________________________________________________________

Berkesi Boglárka – szolfézs

Berkesi Boglárka

Diplomámat 1998-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola középiskolai ének-zenetanár és karvezetés szakán szereztem meg. 1999 óta tanítok a Leopold Mozart Zeneiskolában szolfézst. Két vegyeskarnak vagyok karnagya, kántori szolgálatot végzek a Budapest Pozsonyi úti Református gyülekezetben. Ezen kívül rendszeresen énekelek szólót különböző egyházi, illetve világi rendezvényeken.

 

____________________________________________________________________________________________

Bogáti László – hegedű

Bogáti László

Sok évtizedes zenekari munkám és tanári működésem azt mondatja velem:

Legfontosabb a zene élvezetének, örömének átadása. Célom, hogy növendékeim hangszertanulás közben sikerélményhez jussanak. Az tesz sikeressé és boldoggá, ha láthatom megelégedettségüket a produkció után.

 

____________________________________________________________________________________________

Boros Ádám – mélyrézfúvós

Diplomámat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kihelyezett tagozatán Debrecenben szereztem harsona művész-tanár szakon. Tanári pályámat 2002-ben kezdtem, folyamatosan 2013-óta tanítok. 2008 óta a Diósdi Phoenix stúdió komolyzenei montírozója vagyok, de emellett rendszeresen koncertezem is.

Célom a komolyzene szeretetének átadása az ifjúság számára, és a mélyrézfúvós hangszerek megismertetése.

____________________________________________________________________________________________

Czinege Ádám – szolfézs, zeneelmélet

A Zeneakadémián karvezetést és zeneszerzést tanultam, 2018-ban diplomáztam zeneszerző-tanárként. 2009 óta tanulok magánéneket. A zeneiskola mellett dolgozom a Purcell Kórusban mint baritonista. Korábban az ELTE olasz-angol alapszakát végeztem el, így mindkét nyelven tudok tanítani a magyaron kívül, ez nagy szabadságot és gazdagságot jelent nekem. Jelenleg is képződöm Kokas Klára pedagógiájában, a Metamorphoses Meseterápiás Módszerben és Bálint-csoport vezetésben. A zenét mélyen emberi dolognak tartom, belső lelki-szellemi világom olyan tájait tudom rajta keresztül megmutatni, amelyek más csatornán nem közlekedhetnek. Ha bárkinek átadhatom ennek az egyszerre erős és törékeny megszólalási módnak a szépségét akár alkotóként, akár előadóként, akár pedagógusként, az olyan ajándék, aminél kevés nagyobbat tudok elképzelni.


Dósa Károlyné – zongoraDósa Károlyné

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola miskolci tagozatán szereztem diplomát. Már gyerekkoromban is zongoratanár akartam lenni, nagyon szeretek a gyerekekkel és a fiatalokkal foglalkozni.  A tanítványok lelkesedése engem is inspirál, több éve tartok nyári tábort, és szívesen veszünk részt fesztiválokon és versenyeken, amik számomra is mindig tanulságosak. A hosszú évek során több növendékem ment zenei pályára, de mindenkihez igyekszem megtalálni az egyéni utat, hogy örömét lelje a muzsikálásban.


Farkas Anna – oboa

Oboaművészi- és tanári diplomáimat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szereztem. Zenészként és pedagógusként is az újításokat keresem. Számtalan zenei stílusban és formációban zenéltem már, klasszikustól a könnyűzenéig .

Fontos számomra, hogy tanítványaimnak élményszerű pedagógiai módszerekkel tanítsam meg az alapokat. Továbbá céljaim közé tartozik, hogy növendékeimmel megszerettessem a zenét úgy, hogy mindennapjaik elemi részévé váljon.


Fülep Márk – fuvola 

Fülep Márk

Azt tanítom, amit szeretek: kisgyermekkorom óta a zenében élek, mindennapjaim zenetanítással és zenéléssel töltöm. Hiszem, hogy a zene ősi ereje benne rejlik minden jó zenében, amely szebbé teszi az ember életét és új utakat nyit meg lelki-szellemi világában. Elhivatottan fordulok kicsikhez, nagyokhoz, akiket −klasszikus és népzenei képzettségeimből táplálkozván− fuvolázni, furulyázni tanítok, pikolózni, altfuvolázni, vagy kamaracsoportban együtt fuvolázni.

 


Heizer Zsófia – zongora

Heizer Zsófia

Zongoratanár vagyok, feleség és édesanya. Zenepedagógusként a tanár – tanítvány kapcsolatot kölcsönös felelősség vállalásra és együttműködésre kívánom építeni. Tisztelem növendékeimet annyira, hogy megköveteljem tőlük, hogy akarjanak fejlődni, és szeretném rávezetni őket arra, hogy a tanulás öröm és felelősség is egyben. Szeretném, ha növendékeim biztonságban érezhetnék magukat vezetésem alatt, megbízhatnának becsületességemben, őszinteségemben, és szakmai ítélőképességemben.Kuszkó Henrietta – szolfézs

Kuszkó Henrietta

Diplomámat 1998-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatán szereztem szolfézs-zeneelmélet és karvezetés szakon. A tanítást szülőföldemre – egyben zenei bölcsőmre – visszatérve Ajkán kezdtem el, ahol első lépéseimet egykori tanáraim egyengették segítő szeretettel. Gyermekeim születése után az otthon töltött idő alatt találtam rá Kokas Klára zeneterápiás módszerére, amivel 2014-óta zeneiskolánkban is igyekszem szeretetteljes, békés közeggel elfogadni őket, és segíteni kreativitásuk kibontakoztatását.

” Aki lehajol a gyermekhez, az görbén marad. Aki közéjük telepszik, a szemükbe nézhet.” (Kokas Klára)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Mile Péter – ütőhangszerek

Mile Péter

2002-ben végeztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző szakán. 1999-től Pilisvörösváron, majd 2010-től Budaörsön tanítok ütőhangszereket. Zenetanárként hitvallásom, hogy élmény legyen a zenetanulás a gyermekek számára. Célom, hogy megismertessem-megszerettessem diákjaimmal a zene szépségét, és egyben használható hangszeres tudást adjak a kezükbe. Kutatások bizonyítják, hogy a zenetanulás fejleszti a memóriát, a koncentrációt és a mentális képességeket. Ha pedig ezáltal boldogabb, egészségesebb embereket nevelünk, akkor már nyertem…


Óhidiné Pál Judit

Óhidiné Pál Judit

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-zene tanár és karvezetés szakán 2000-ben szereztem diplomát, majd két év alatt elvégeztem ugyanitt a zongorakísérő-korrepetitor szakot is. 2001 óta a zeneiskola szolfézstanára és zongorakísérője vagyok.

Kóruskarnagyi tevékenységemet egyrészt a zeneiskola kamarakórusában, másrészt a Budaörsi Pro Musica Kórus másodkarnagyaként végzem. 2014-től az iskola Zeneismeret tanszakának vezetője vagyok.


 

Papp Ágnes – zeneirodalom

Papp ÁgnesVégzettségem szerint zeneirodalom-tanár, zenetörténész és egyházzenész vagyok. A tanítás mellett régi zenetörténettel foglalkozom, mint kutató. A zeneiskola növendékeivel 2006 óta számos emlékezetes és eredményes műveltségi vetélkedőt tudhatunk magunk mögött (Bartók, Kodály, Erkel, Liszt). A zeneirodalom-órák célja, hogy a zenei ismeretek bővítése mellett a zenehallgatás, a zene általi „gondolatébresztés” és a zenéhez kapcsolódó szerteágazó műveltség megszerzése olyan élménnyé váljék a fiatalokban, amely felnőtt korukra elkíséri őket.


 

Palatin Eduárd – gitár

Palatin Eduárd

Diplomámat 1998-ban szereztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatán. 2003 óta tanítok a Leopold Mozart Zeneiskolában.

A költővel együtt vallom, hogy „…csak az boldog, ki játszhat”, márpedig a zenetanulás komoly játék. Célom, hogy minél több ifjúval megismertessem a zenélés – és ezen belül a gitárjáték – boldogságát.

 


Pál Diana – zongora, orgona

Pál Diána_1

Felsőfokú zenei tanulmányaimat a stuttgarti Zeneművészeti Főiskolán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztem, ahol 1997-ben diplomáztam. Ugyanez év szeptemberétől vagyok a Leopold Mozart Zeneiskola zongora és orgona tanára, a zongora tanszak vezetője. Tanítási tevékenységem mellett a budapest-kelenföldi evangélikus templom orgonistájaként a gyülekezet zenei életét irányítom. Boldogság számomra az aktív muzsikálás és a gyerekek zenei nevelése egyaránt. Bízom abban, hogy az ifjú növendékek számára igazi öröm forrása lehet a közös tanulás, az együttmuzsikálás.


Rajnai Klára – furulya, fagott

Rajnai Klára2000-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tagozatán a tanári, majd 2002-ben a Szegedi Tagozaton szereztem meg fagottművész-tanári diplomámat. A Leopold Mozart Zeneiskolában 2002 óta tanítok, ezalatt volt növendékem akit sikeresen készítettem fel konzervatóriumi felvételire, és volt aki országos versenyen harmadik helyezést ért el. A zeneiskola hangszerállományát két fagottinó is gyarapítja, ami a kisebbek számára is elérhetővé teszi e hangszer tanulását.


 

Rábainé Vörös Györgyi – hegedű

Rábainé Vörös GyörgyiPedagógus családba születtem, első hegedűtanárom nagymamám volt. Először a Pécsi Tanárképzőn, majd a budapesti Zeneakadémián szereztem diplomát. Tanáraim Csanyi Béla, Gyermán István és Vermes Mária voltak. 1992-től tanítok a zuglói Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola intézményében, a tanítás mellett 24. éve játszom az Orfeo Zenekarban. Gyerekkorom óta a tanári pályára készültem, most sok éves tapasztalatomat a Leopold Mozart Zeneiskolában is szeretném átadni.


Rimaszécsi János – gitár

Rimaszécsi JánosElőadóművész diplomámat 2012-ben, tanári mesterdiplomámat pedig 2014-ben szereztem kiváló minősítéssel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Két Országos Gitárverseny (2003/06) győztese, illetve 2007-ben a Cseh Rádió Nemzetközi Versenyének döntőse voltam. 2007 óta foglalkozom zenetanítással, zenepedagógiám lényege a zene szeretetére nevelés, illetve a zenén

 


Sági Zsolt – gitár

Sági Zsolt

A gitártanári és kamaraművész diploma megszerzését követő külföldi kurzusok befejezése óta foglalkozom tanítással. Óráimon az egyéni hangszeres repertoár fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetek a közös zenélés örömeire. Előadóként, a kedvenc zenetörténeti korszakaim a XX-XXI. század és a barokk. Leendő növendékeim közé elsősorban olyan gyermekeket várok, akik erős belső késztetést éreznek magukban az egyéni és a közös zenélés iránt, jó zenei képességűek, szorgalmasak.


Serdültné Juhász Anna – hegedű

Serdültné Juhász Anna_web_100x143px

Hegedűtanári diplomámat Debrecenben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szereztem 1985-ben. Ezután felvételt nyertem a budapesti MÁV Szimfonikus Zenekarba, melynek ma is tagja vagyok.

Növendékeimnek nemcsak hangszeres tudást, de élményt is szeretnék adni, mellyel jobbá és színesebbé tehetik napjaikat, sőt jövőjüket is.

 


Soproni Ildikó – furulya, fuvola

Soproni Ildikó

Fuvolatanári diplomámat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Szakán szereztem. Már tanulmányaim alatt fölkeltette érdeklődésemet a reneszánsz és a barokk dallamvia, így 1984-ben megalapítottuk az Aulos Együttest, melynek blockflöte és barokk fuvolistájaként 1997-ig játszottam hazai, külföldi, rádió és televíziós koncerteken, és CD felvételeken. 2001-től tanítok a budaörsi zeneiskolában, 2006-tól a fafúvós tanszak vezetője is vagyok. Nem csak fuvolázni, hanem furulyázni vagy kamarazenélni vágyó növendékeket is várok tanítványaim közé.


Szász József – furulya, trombita

Szász JózsefTrombitaművész-tanári diplomámat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szegedi Tagozatán szereztem meg 2003-ban. Még hallgatóként ’99-ben a szegedi és a debreceni főiskolák közötti, majd 2000-ben az Országos Főiskolai Versenyt nyertem meg. Budaörsön 2001 óta tanítok,tanítványaim ezalatt számos versenyről hoztak el I., II. és III. díjakat. Az iskola fúvószenekarát 2014-től vezetem.


 

Szekér Bernadett – igazgatóhelyettes, zongora

Diplomáimat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és Főiskolán szereztem meg ének-zenetanár és karvezetés, zeneelmélet-tanár, zongoratanár és kamaraművész szakokon. 2008 óta Zeneiskolánk zongoratanáraként és korrepetítoraként dolgozom, fúvós, vonós regionális és országos versenyeken, felvételiken veszek részt zongorakísérőként. Tanításomban önismereti módszerek és a Kovács-módszer alkalmazásával is szeretnék még közelebb kerülni a gyerekek lelkéhez. Zongoratanárként célom, hogy a növendékeim örömüket leljék a zenélésben és zeneszerető, zeneértő, önismeretben gazdagodó, egészséges lelkületű felnőttekké váljanak általa.


 

Szijártóné Tersztyánszky Dorottya – igazgatóhelyettes, gordonka

Szijártóné Tersztyánszky Dorottya

1999 óta vagyok a Leopold Mozart Zeneiskola cselló tanára. Hiszem, hogy a zenetanulás egy olyan tevékenység gyermekeink számára, amikor lehetőség van valós munkával valós sikerélmények szerzésére, olyan tanár-diák kapcsolatban, ahol a figyelem kitüntetetten és kizárólagosan a növendékre irányul. Ez olyan rendkívüli kétszer fél óra a dolgos hétköznapokban, amit ügyesen kihasználva, akár egy életre szóló, tartalmas időtöltést adhatunk csemetéink számára.


 

 

Takáts Tibor – furulya, trombita

Takáts Tibor

Diplomámat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriumában szereztem 1998-ban. 2010 szeptemberétől tanítok ebben az iskolában furulyát és trombitát. 2013-tól 2018-ig tanügyi és adminisztrációs feladatokért felelős igazgatóhelyettes feladatkört láttam el. Növendékeim rendszeresen szerepelnek az iskola hangversenyein, rendezvényein. Munkám során kiemelten fontosnak tartom a korrektséget, kiszámíthatóságot és megbízhatóságot. Pedagógiai munkám során különös figyelmet fordítok a zenei megformálás igényességére.


Ujj Andrea – furulya, klarinét, szaxofon
Ujj Andrea

2008-ban a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében szereztem első, tanári diplomámat. Ezt követően a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művész szakán folytattam tanulmányaimat, itt 2010-ben diplomáztam.  Óriási értéknek tartom, ha a diákok az iskolai, gimnáziumi, illetve egyetemi tanulmányaik mellett úgy döntenek, hogy megtanulnak játszani egy hangszeren. Külön öröm, ha a klarinétot, vagy a szaxofont választják.


Varasdy Dávid – ütőhangszerek

Varasdy Dávid

2003 óta dolgozom a zeneiskolában ütőhangszeres tanárként. Diplomámat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetében szereztem meg. Szólistaként több önálló koncertet is adtam Budaörsön.Tanításom fő célja,hogy a hozzám kerülő gyermek megszeresse a zenét, komplex tudást nyújtsak neki az órákon. Növendékeim közül többen szerepeltek országos versenyen és rendszeres szereplői a város rendezvényeinek.


 

Vatamány Sándorné – szolfézs

Zenei tanulmányaimat Hajdúnánáson, Miskolcon és Pécsett végeztem, karvezető, zeneelmélet, ének-zene tanári szakon. Hiszem azt, hogy a zenetanulás, az éneklés az egyik legnagyszerűbb formáló “eszköz”, amely megnyithatja és segíti a gyerekeket a boldogságuk megtalálásában.

“Siker az, ha eléred azt, amit akarsz,
A boldogság pedig ott kezdődik, amikor értékeled azt, amid van.”


.