ENGDE

Tájékoztatás a Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány megvalósult tevékenységeirőlA 2019/2020 tanév első félévében 4 Növendékhangversenyt szerveztünk az Alapítvány támogatásával.

Növendékeink és tanáraink szakmai fejlődését a Zeneiskolánkban megtartott Mesterkurzusok megszervezésével és anyagi támogatásával biztosította az Alapítvány. Az idei tanév első félévében egy egész napos zongora mesterkurzuson vehettek részt az érdeklődők.

Házi Versenyt szervezett az iskola 2019. november 19-én, Leopold Mozart, az Zeneiskola névadójának 300. születésnapja alkalmából. A diákok nagyszerű felkészültségét külsős szakmai zsűri minősítette. A növendékek oklevelet és ajándékokat, műsorfüzetet kaptak. Az egész rendezvény az Alapítvány támogatásával jöhetett létre.

Alapítványunk 2019. június – december között az alábbi nagyobb beruházásokkal segítette a Zeneiskolai oktatást:

 • Vetítővászon és kiegészítők 55.000 Ft
 • Kottavonalas táblák és hozzátartozó táblaállvány 140.000 Ft
 • Versenyzongora beszerzése 2.300.000 Ft
 • Takarítógép 200.000 Ft
 • Gyakorlási napló minden növendék számára 10.000 Ft
 • Csengőkészlet 45.000 Ft

A 2019/20-as tanév I. félévében 28 növendék számára tudott nyújtani Alapítványunk tandíjtámogatást összesen 145.800,- Ft összegben.

13 növendékünk nyári zenei tábor ban való részvételét támogatta Alapítványunk 2019 nyarán összesen 525.500 Ft összegben.


A Tanévzáró hangverseny magas színvonalú megrendezését az Alapítvány segítségével tudjuk lebonyolítani. (hangszerszállítás, fotós, ajándékok)

Alapítványunk kuratóriuma 2019 júniusában megalapította a Leopold Mozart Díjat, melyet minden évben az arra érdemes tanárnak és növendéknek ítél oda a szakmai zsűri. A díj az elismerés mellett az Alapítvány közreműködésével anyagi támogatást is nyújt a díjazottak számára. A díjat 2019-ben Heizer Zsófia (tanár kategória) és Szarvas Benjámin (növendék kategória) kapta meg. Ezúton is szívből gratulálunk!

Zeneiskolánk fontosnak tartja, hogy a tanárok is bemutathassák előadóművészi tudásukat, ezzel is példát mutatva a  növendékek számára. Ezért indítottuk el ebben a tanévben a Művésztanári hangversenysorozatunkat. Alapítványunk ezekhez az eseményekhez járult hozzá anyagi támogatással.

 • Vissi Barnabás zongora estet tartott vendég fuvolaművész (Katona Ágnes A.) kíséretével.
 • A későromantika kamarazenéjét előadták Szekér Bernadett, Baksa Krisztina, Ujj Andra, Rajnai Klára, Farkas Anna, Menyhárt Eszter, Amano Seri tanárok vendégművészek kíséretében. A műsort Kecskésné Papp Ágnes vezette.
 • Johann Sebastian Bach születésnapjára megemlékezve Soltész Anikó igazgatónő hangulatos barokk csembaló hangversenyét élvezhettük.
 • A furulya sokoldalúságát és népzenei vonatkozásait Fülep Márk és Óhidiné Pál Judit előadásában tekinthettük meg.
 • Szokolay Ádám tanár úr és családja immár hagyományosnak tekinthető hangversenyt tartott Zeneiskolánkban.
 • Sági Zsolt könnyűzenei gitárestje nemcsak hangzásban, de vizuálisan is emlékezetes élményt nyújtott a közönségnek.

A Költészet Napja alkalmából a végzős növendékek tartottak hangversenyt, melyhez az Alapítvány biztosította a vendéglátást.

A Kamarazenefesztivál alkalmából az iskola jelenlegi kamara együttesei (növendékek, tanár-diák, sőt szülő-diák) színvonalas megmérettetésen vettek részt, melynek költségeihez (vendéglátás, ajándék ceruza, zsűri tiszteletdíja) az Alapítvány biztosította a hozzájárulást. 

Szeretnénkminden növendékünknek a szereplés lehetőségét biztosítani. Ezért szervezzük a Növendékhangversenyeket, melyeken a legkisebbek is megvillogtathatják művészitudásukat.  A 2018/19-es tanév második félévében,úgymint az első félévben is, 4 - 4 Növendékhangversenyt szerveztünk az Alapítvány támogatásával.

Növendékeink, tanáraink és más érdeklődők az alábbi neves művészek által tartott Mesterkurzusokon vehettek részt Alapítványunk támogatásával a 2018/19-es tanévben:

 • Eckhardt Gábor, zongora
 • Fülep Benedek furulya-kurzusa
 • Csáki András gitár-kurzusa
 • Bánfi Balázs furulya-kurzusa
 • Kecskés Balázs zongora-kurzusa
 • Szászné Réger Judit hegedű-kurzusa

A 2018/19-es tanév II. félévében Alapítványunk összesen 119.350,- Ft tandíjtámogatást nyújtott a növendékek számára.

Alapítványunk 1 db fagottot vásárolt 2,2 mio Ft értékben a Zeneiskola növendékei számára

2018-ban az Adventi Hangverseny szervezésének költségeit Alapítványunk 110.000,-Ft-al támogatta.